Doğum Kayıt İşlemleri  

Kategori : |

İnsan başına gelmeden bazı durumları bilemiyor. Kızımın doğum ve nüfus cüzdanı işlemleri için gerekli evrakı tedarik etmek ve başvurmak için önceden bilgi sahibi olmam gerektiğini Nüfus Müdürlüğü'ne gidince anlayabildim. Nüfus Müdürlüğü'ne gittiğinizde teptiğiniz onca yol ve iş yerinden zorla alabildiğiniz izin eksik evrak yüzünden bir anda yanabilir. Benim ki öyle oldu, sizin ki olmasın :). Neyse ki internet var. Eksik veya yanlış birkaç bilgiyi eleyerek, çocuğunuzun nüfus cüzdanı işlemleri için hangi evraklarla Nüfus Müdürlüğüne gitmeniz gerektiğini aşağıda ek bilgilerle yazmaya çalıştım.

1587 sayılı Nüfus Kanununun 74.maddesi uyarınca, Türk vatandaşlarının doğan çocuklarını 30 gün içerisinde kayıtlı bulundukları nüfus müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir. Bu süre geçirildiği takdirde Nüfus kanununun 52.maddesi uyarınca para cezası uygulanır. Yurt dışında doğan çocukların nüfusa kayıt işlemleri, vatandaşların bağlı bulundukları Başkonsolosluklar veya Konsolosluk şubeleri aracılığıyla yaptırılabilir. Söz konusu işlem yaptırılmadığı takdirde, çocuklar Türk vatandaşı sayılmamaktadır. "Fevkalade durumlarda" uluslararası doğum belgesi ile baba veya kanuni vekili Türkiye'de bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüklerine başvurarak nüfusa tescil işlemini yaptırabilir.
Yabancılarla evli Türk vatandaşlarının çocuklarına eşiyle anlaşarak biri Türk, diğeri yabancı olmak üzere çift isim koyabilirler. Sadece yabancı isim konulduğu takdirde, nüfus müdürlüğünün, ismin değiştirilmesi için ikaz etme yetkisi vardır.
Ana ve baba ayrı dinlerden ise, aralarında bir anlaşmaya vararak çocuğun dini konusunda karar vermeleri gerekmektedir. Anlaşamazlarsa babanın oyu geçerlidir.
Çocuk 18 yaşını doldurması halinde kendi dinini ve vatandaşlığını seçme hakkına sahiptir.

Doğum Tescili için Gereken Belgeler

İkametgâhı, bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne uzak olan vatandaşlarının yeni doğan çocuklarının, aşağıda belirtilen belgelerin gönderilmesi durumunda, posta ile nüfusa kaydı yapılmaktadır. Ancak genel uygulama, anne babanın yaşadığı yerdeki nüfus müdürlüğünden bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine faks yoluyla kayıt yapılması daha sonra posta yoluyla evrakların takibi şeklindedir.

1.Anne veya babanın nüfus cüzdanları,
2.Evlenme cüzdanı,
3.Çocuğun doğum belgesi,
4.İşlem ve posta ücreti,


Anne veya babadan birisinin direkt başvurusu.

-Nüfus Müdürlüğü ilgili web sayfası:
- Nüfus Müdürlüğü Doğum İşlemleri

- Nüfus Müdürlüğü'nde Doğum İşlemleri ile ilgili sayfalar:
- Bildirim Zorunluluğu ve Süresi
- Bildirim Şekli
- Bildirim Yükümlülüğü
- Doğum Tutanaklarının Düzenlenmesi
- Doğumun Aile Kütüğüne Tescili
- Bildirilen Çocukların Vatandaşlığının Belirlenmesine İlişkin Esaslar
- Yurt Dışındaki Doğumlar


0 Yorum

Yorum Gönder

Arşiv