Dünyanın En Derin Basamaklı Kuyusu  

Kategori : |

Hindistan'da bulunan Chand Baori basamaklı kuyusu dünyanın en derin basamaklı kuyusu olarak kabul ediliyor. Harshat Mata Tapınağı'nın hemen karşısında bulunan bu ilginç yapı, 10. yüzyılda yöredeki su ihtiyacını karşılamak maksadıyla inşa edilmiş. Zamanla kurak iklim yüzünden suyla birlikte kuyu da aşağılara doğru inmiş. Kuyu 30 metre derinliğinde, 13 katlı ve 3.500 merdivene sahip. Geçmişteki yaygın mimari anlayışa güzel bir örnek.-Kaynaklar-
en.wikipedia.org
flickr.com

-Fotoğraflar-
1, 2, 3


3 Yorum

B�yle bir yap�n�n y�zy�llar boyunca ayakta kalmas� olduk�a ilgi �ekici sonu�ta bir su kuyusu ve b�yle bir yap�y� in�a ederken zemin �artlar�n�n bu denli iyi g�z �n�nde bulundurulmas� y�zy�llar �ncesi m�hendisli�in ne kadar ileri oldu�unu g�steriyor.
Sitenizde verilen bu g�zel bilgiler ve olduk�a a�klay�c� olan foto�raflar i�in te�ekk�rler.

Evet dayanıklılık yönünden oldukça ilginç bir yapı. Uzun ömürlü olması kullanılan eşsiz taş işçiliğine bağlanabilir.

Sağlıcakla kalın Merve Hanım.

helal olsun diyorum başka ... bulamıyorum

Yorum Gönder